Hetpapiercollectief.nl

Een 4-tal papierkunstenaars wilden een collectief starten met hun capaciteiten te presenteren in een impressie. Deze site heb ik tot grote trots samen in goed overleg met hen kunnen lanceren. Zij zijn blij met het resultaat. Dus ik ook.